Oostenrijkse wijn: meer exportrecords

Export: groei zowel in volume als in waarde

Het uitstekende wijnjaar 2017 heeft de Oostenrijkse wijnexport naar nieuwe hoogte gestuwd in 2018: 52,6 miljoen liter wijn met een waarde van 170,3 miljoen euro is verkocht aan de buitenlandse markt. Een historisch cijfer voor wat betreft de waarde. Dit betekent een groei in volume van 10,5%, evenals een groei qua opbrengst van 6,9% in vergelijking met het vorige jaar.

De gemiddelde prijs was € 3,24 per liter, hetgeen een lichte daling weergeeft ten opzichte van 2017 (€ 3,35). Dit klopt echter met de verwachtingen. Dankzij het grotere oogstvolume van 2017 is er sprake van een bredere marktpenetratie in alle prijssegmenten. Ondanks de opkomst van de verkoop van bulkwijnen vorig kwartaal (veroorzaakt door de volumineuze oogst van 2018), blijft de drijvende factor de continu stijgende verkoop van gebottelde wijn.

Vergelijkbare groei zowel binnen als buiten de EU

Het marktaandeel buiten de EU behelst voor 2018 een totale waarde van bijna 30% en levert dus een duidelijke bijdrage aan de prima resultaten. Bijvoorbeeld, de belangrijke groei in export naar de Verenigde Staten (+19,7% volume, +21,2% waarde) en Canada (+66% volume, +62,6% waarde), laat duidelijk zien dat de jarenlange intensieve marketing eindelijk vruchten afwerpt. Gemiddeld laten de EU landen ook een verheugende groei zien zowel in volume als in waarde. Duitsland blijft Oostenrijkse grootste exportmarkt, maar het aandeel van Duitsland bleef voor het eerst onder de 50% vanwege de sterke groei van andere markten. Ter vergelijking, in het jaar 2000 was dit nog steeds boven de 70%.

 

Feiten

Wijn export in 2018 (bron: Statistik Austria):

  • 52,6 mln liter (+10,5% vergeleken met 2017)
  • 170,3 mln € (+6,9% vergeleken met 2017)
  • Gemiddelde prijs: € 3,24 (€ 0,11 minder vergeleken met 2017). Dankzij de volumineuze oogst van 2017 is er sprake van een bredere marktpenetratie in alle prijscategorieën.

 

Export details:

  • groei in de verkoop van gebottelde wijn zowel als bulk
  • groei van export buiten de EU; deze bedraagt al bijna 30% van de totale export waarde
  • ook groei in export binnen de EU.

 

Origineel Duits bericht is te lezen op:  www.oesterreichwein.at