Welkom bij VvOW, gevestigd aan de Thull 23, 6365AC te Schinnen, Nederland. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 64405796. Ons btw-nummer is NL001834935B05.

Privacy
Wij hechten grote waarde aan je privacy. Daarom houden wij ons strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op je persoonsgegevens. Wij respecteren je recht op inzage in je persoonsgegevens, deze gegevens te controleren of te laten verwijderen. Ook is het mogelijk om op je verzoek een gegevensexport aan te leveren met gegevens die wij met je toestemming gebruiken.

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Als je vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan helpen wij je graag. Alle vragen en klachten beantwoorden wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de wettelijke termijn. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om al je bestellingen bij VvOW goed en snel op de juiste manier, op maat te kunnen leveren en/of de vragen die je stelt aan VvOW goed te kunnen beantwoorden, zijn bepaalde gegevens noodzakelijk. Deze gegevens worden door ons op diverse manieren gecontroleerd op juistheid.

Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens

  • Algemene gegevens: Tijdens het bestellen vult je je naam, adres, postcode en woonplaats in. Deze gegevens gebruiken wij om de bestelling te kunnen verwerken.
  • Je e-mailadres: Je e-mailadres gebruiken wij om je te informeren wanneer de bestelling gereed is voor verzending. Heb je je aangemeld voor de nieuwsbrief en de aanmelding bevestigd, dan ontvangt je een e-mail met aanbiedingen. Wenst je de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden met de link onderaan iedere nieuwsbrief.
  • Je telefoonnummer: Wij gebruiken je telefoonnummer alleen als er vragen of onduidelijkheden zijn over je bestelling.
  • Betaalgegevens: Om je bestelling te kunnen betalen, maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer de betaling is verricht worden je gegevens in onze administratie en bij de bank en betaalservices verwerkt en opgeslagen om de betaling aan je bestelling te kunnen koppelen.
  • Verkeersgegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden er verkeersgegevens opgeslagen. Bijvoorbeeld je surfgedrag op de website en welke artikelen er worden besteld. De reden hiervan is om de website beter en gebruiksvriendelijker te maken. Deze gegevens zijn dus niet persoonsgebonden.
  • Je IP-adres: Wanneer je een bestelling of een reactie plaatst dan wordt je IP-adres opgeslagen, dit om fraude te voorkomen.
  • Fraude: Om fraude te voorkomen onderzoeken wij ook klantgegevens. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij je klantgegevens doorgeven aan de overheid.
  • Bewaartermijn: Zolang als nodig om je bestellingen af te handelen, worden je gegevens door ons bewaard. Indien je geen account meer bij ons hebt worden je gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens langer te bewaren (waaronder de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?
Het verwerken van je bestelling. De bezorging op het door jouw aangegeven adres, mocht het nodig zijn voor het afleveren van je bestelling dan kunnen wij je gegevens doorgeven aan andere partijen, zoals de bezorgdienst.

Je op de hoogte brengen van de acties, als je je hiervoor hebt aangemeld.

Persoonsgegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van de privacy is erg belangrijk. Daarom zijn de computersystemen en internetapplicaties goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot persoonsgegevens. Alle bijzondere informatie (zoals betaalgegevens) wordt apart verwerkt op een extra beveiligd internetsysteem. Wij treffen voortdurend veiligheidsmaatregelen om onrechtmatig gebruik en verlies van informatie die VvOW ontvangt te voorkomen.

Beveiligde verbinding
Op het moment van het plaatsen van de bestelling worden je gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. Je kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje in de adresbalk. Zo is diefstal of fraude van je gegevens uitgesloten. Het slotje wordt in alle recente versies van Internet Explorer, Safari, Chrome en Firefox getoond.

Nimmer verkoop aan andere organisaties voor commerciële doeleinden
VvOW verkoopt of verhuurt nimmer persoonlijke gegevens. VvOW stelt alleen gegevens ter beschikking aan derden die na je zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling, het evalueren van de activiteiten/diensten van VvOW en een administratiekantoor ten behoeve van onze administratie.

Advertenties
De site van VvOW.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van eventuele derden of hun sites heeft VvOW.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Contact?
Als je wenst te reageren op het privacy beleid van VvOW, dan kunt je via onderstaande kanalen contact met ons opnemen:

Per telefoon, 06 2206 8145
Per e-mail, info@vvow.nl
Per brief, Thull 23, 6365AC Schinnen
Facebook, @vriendenvanoostenrijksewijn