OOSTENRIJKSE WIJNEXPORT LICHT IN WAARDE GESTEGEN

De huidige moeilijke economische situatie vertraagt ook de Oostenrijkse wijnexport. De exportwaarde nam vorig jaar licht toe tot EUR 238,2 miljoen (+2,7%). Tegelijkertijd vertoonden de exportvolumes een neerwaartse trend (-4,7%), wat te wijten is aan een aanzienlijke daling van de export van bulkwijn. Wat de exportmarkten betreft, viel Duitsland positief op met een waardestijging van…